İZOT MİNİ

İzot Mini, Nisan 2017’de İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu’nun gönüllü eğitimcileri tarafından okul öncesi ve ilkokul çağındaki otizmli çocukların katılımıyla kuruldu. Öğrencilerimiz kısa bir sürede; grup içerisinde hareket etme, ezgi içerisinde ritmik uyum sağlama, ezgileri birbirinden ayırt edebilme, şarkılara sözlü olarak eşlik edebilme ve motor becerilerini konularında gelişim sağladı.

Otizmli çocuklarla özellikle okul öncesi dönemde bir grup ortamında yapılan müzik çalışmaları; problem davranışların kontrolü, bekleme ve sıra alma becerilerinin gelişmesi, arkadaşlık ilişkilerinin güçlenmesi ve sosyal hayata uyumunu sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

İZOT Kurucu Şefi Dr. Öğr. Üyesi Orçun Berrakçay koordinatörlüğünde ve Müzik Öğretmeni Şefika Yurga şefliğinde çalışmalarını sürdüren İZOT Mini’ye gönüllülerimiz de destek veriyor.

İZOT Mini, 2018 yılından bu yana ağırlıklı olarak İZOT konserlerinde ve sosyal projelerde sahne alıyor.