Müzik Terapiye Başlarken…

  1. Bireysel terapi ya da grup terapisi yapılacak öğrenciler belirlenmelidir.
  2. Bireysel terapi uygulanacak öğrencilerin hastalık tanıları incelenmelidir. Eğitim merkezindeki diğer öğretmenlerden öğrenci hakkında bilgi toplanmalıdır. Bireysel eğitim programları ve gelişim raporları müzik terapisini uygulayacak kişiye verilmelidir. Hedef davranışlar belirlenirken işbirliği içinde hareket edilmelidir. Müzik terapi programında desteklenmesi ya da kazandırılması gereken davranışlar bireysel eğitim programı olarak hazırlanmalıdır.
  3. Grup terapisi uygulanacak öğrencilerin hastalık tanıları incelenmelidir. Eğitim merkezindeki diğer öğretmenlerden öğrenci hakkında bilgi toplanmalıdır. Bireysel eğitim programları ve gelişim raporları müzik terapisini uygulayacak kişiye verilmelidir. Hedef davranışlar belirlenirken işbirliği içinde hareket edilmelidir. Grup terapisinde esas amaç işbirliği içinde çalışma davranışı kazandırmak, bir işin başlama gelişme ve sonuç bölümlerini öğrenciye kavratmak, sorumluluk duygusunu öğrenciye kazandırmaktır. Grup terapisine katılacak öğrenciler belirlenirken ortak becerileri kazanmış ve ortak özellikleri olan öğrenciler biraraya getirilmelidir. Müzik terapi programında desteklenmesi ya da kazandırılması gereken davranışlar, grup eğitimi programı olarak hazırlanmalıdır.
  4. Grup terapisinde öğrencilerin uyumsuz ve düzeni bozan davranışlar göstermeleri durumunda terapi seansına yardımcı bir öğretmen daha katılmalıdır. Aynı durum bireysel terapi seansları için de geçerlidir.
  5. Müzik terapi ferah bir mekanda uygulanmalıdır. Terapi uygulanacak mekan geniş olmalıdır, yerler halı ve benzeri bir madde kaplı olmalıdır. Öğrenciler sınıfta rahat hareket edebilmelidirler, örneğin minder üzerine oturulabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir