BREZİLYA

Brezilya’da müzikle tedavi 1970 yıllarda önemli bir meslek haline gelmiştir. 1972’de Rio de Janeiro’da “Conservatório Brasileiro de Música’da” ilk diplomalı müzikle tedavi kursunu başlatmıştır. Müzikle tedavi diploması MEC (Eğitim Bölümü) tarafından kabul gören bir diplomadır. 1996 yılında Dünya Müzik Terapistleri federasyonunun klinik ve pratik ilkelerine uygun olarak metodlar ve teknikler kullanılmıştır. Brezilya’da şu an 1500 … Okumaya devam et BREZİLYA