Dr. ORÇUN BERRAKÇAY

dr-orcun-berrakcay-muzik-ogretmeni-izmir1982 yılı doğumlu Orçun Berrakçay, ilk ve orta öğrenimini Seydişehir’de tamamladı. Antalya Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi yabancı dil bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda lisans eğitimine başladı ve 2004 yılında tamamladı. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı ve Temmuz 2008’de “Müziğin Bir Yaygın Gelişimsel Bozukluk Tipi Olan Otizmde Ortaya Çıkan Problemli Davranışlar Üzerindeki Etkisi: Ritim Uygulaması Çerçevesinde Dört Örnek Olay Çalışması” başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu. 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı ve Eylül 2015’de “Deve Güreşi Ritüellerinde Müzik ve Müzisyenlik” başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu. Ayrıca 2011 yılında Erasmus programı kapsamında öğrenci olarak Macaristan’a gitti. Szeged Üniversitesi Juhasz Gyula Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde bir yarıyıl süresince eğitim aldı. Macaristan’da bulunduğu süre içinde iki ayrı özel eğitim okulunda gönüllü olarak otizmli çocuklarla müzik çalışmaları yaptı. Nisan 2013’de İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu’nu kurdu. 2017 yılında İZOT Mini’nin de kurulmasıyla, çalışmalarını ortalama 60 otizmli genç ve çocukla sürdürmeye devam ediyor. İngilizce ve başlangıç düzeyinde Macarca bilen Berrakçay’ın, Müzik ve Otizm üzerine makale, bildiri ve çevirileri vardır.

Müzik ve Otizm Üzerine Mesleki Deneyimi

 • Eylül 2018 – devam ediyor (Öğretim Görevlisi Dr. – 31. Madde)  İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü, Müzikoloji Anabilim Dalı, İzmir.
 • Eylül 2014 – Ekim 2016 (Öğretim Görevlisi Dr. – 31. Madde) DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, İzmir.
 • Şubat 2013 – Haziran 2016 (Müzik Öğretmeni) M.E.B. Çağdaş Işık Özel Eğitim Merkezi, İzmir.
 • Aralık 2015 – Ekim 2016 (Müzik Öğretmeni) M.E.B. Ege Özel Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, İzmir.
 • Nisan 2014 – Haziran 2016 (Müzik Öğretmeni) M.E.B. Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, İzmir.
 • Ekim 2012 – Şubat 2013 (Müzik Öğretmeni) M.E.B. Konak Moris Bencuya Özel Eğitim Uygulama Merkezi, İzmir.
 • Kasım 2011 – Şubat 2012 (Otizmli Çocuklarla Müzik Eğitimi) Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata (Özel Eğitim İlköğretim Okulu) Szeged-MACARİSTAN
 • Aralık 2011 – Şubat 2012 (Otizmli Çocuklarla Müzik Eğitimi) Gemma Szociális Szolgáltató Központ-Fejlesztő Iskola (Sosyal Hizmetler Okulu) Szeged, MACARİSTAN
 • Eylül 2007 – Haziran 2008 (Müzik Öğretmeni) M.E.B. Çağdaş Işık Özel Eğitim Merkezi Alsancak Şubesi, İzmir.
 • Aralık 2005 – Haziran 2006 (Müzik Öğretmeni) M.E.B. Sarızeybek Özel Eğitim İlköğretim Okulu, Rehabilitasyon ve Psikolojik Danışma Merkezi, İzmir.

Müzik ve Otizm Üzerine Akademik Çalışmaları

 • 2019, BERRAKÇAY, Orçun ve GÜRAN, Rahile, “Otizmlilerden Oluşan Bir Müzik Topluluğunda Gönüllü Çalışmacı Olmak”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 40, Ağustos 2019.
 • 2019, “Music and Autism Spectrum Disorders”, 1. International Autism Meeting, 26 Ağustos, Alexandroupolis, YUNANİSTAN.
 • 2019, BERRAKÇAY, Orçun, “Assessment of Gender Perception: The Case Study of Volunteer Father, Who Has Children With Autism”, 1. International Autism Meeting, 27 Ağustos, Alexandroupolis, YUNANİSTAN.
 • 2019, BERRAKÇAY, Orçun, & GÜRAN, Rahile. “The Role of Music in Social Inclusion as a Solution to the Social Exclusion of Families with Autism”, International Autism Meeting, 27 Ağustos, Alexandroupolis, YUNANİSTAN.
 • 2019, BERRAKÇAY, Orçun, “The Effect of Reintegration Individuals with Autism, Using Cooperative Musical Performance: IZOT Izmir Autism Orchestra and Choir: Case Study”. 25-27 Ağustos, Alexandroupolis, YUNANİSTAN. (Poster)
 • 2019, BERRAKÇAY, Orçun, & GÜRAN, Rahile, “The Perception of Voluntary Work: IZOT Izmir Autism Orchestra and Choir: Case Study”, 25-27 Ağustos, Alexandroupolis, YUNANİSTAN. (Poster)
 • 2019, BERRAKÇAY, Orçun, “The Effect of Taking Place in a Music Community on the Beginning of Academic Music Education of Individuals with Autism”, 1. International Autism Meeting, 25-27 Ağustos, Alexandroupolis, YUNANİSTAN. (Poster)
 • 2019, BERRAKÇAY, Orçun, “Music as a Social and Educational Activity on the Development of Preschool and Primary School Children with Autism: IZOT Junior Case Study”, 25-27 Ağustos, Alexandroupolis, YUNANİSTAN. (Poster)
 • 2019, “Güzel Sanatlarda Engelsiz Eğitim & İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu”, Güzel Sanatlarda Engelsiz Eğitim Çalıştayı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 22 Mayıs 2019, MANİSA.
 • 2017, (TEDx Sunumu & Davetli Konuşmacı) “Hayallerin Ötesinde: İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu”, İstek Belde Okulları, 30 Mayıs, İSTANBUL.
 • 2016, “The Effects of Cooperative Musical Performance to The People With Autism: IZOT Izmir Autism Orchestra and Choir Case Study”, ANCA World Autism Festival, 1 Ekim 2016, Vancouver, KANADA.
 • 2016, “Birlikte Yapılan Müzik İcrasının, Otizmli Bireylerin Topluma Kazandırılmasındaki Etkisi: İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu Örnek Olayı”, VII Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 28-30 Mayıs, KÜTAHYA.
 • 2015, (Davetli Konuşmacı) “Otizmli Bireylerde Müzik Etkinliği”, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Otizm Farkındalık Haftası Etkinlikleri, 3 Nisan, GAZİANTEP.
 • 2015, “Müzik Sosyalleştirir: İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu” Otizmli Babalara ve Annelere Dair Her Şey (ed. Nicky Nükte Altıkulaç), Sayı 4, Sayfa: 11.
 • 2014, (Davetli Konuşmacı) “Otizmli Çocukların ve Gençlerin Müzik Aracılığıyla Sosyalleşmesi: İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu Örnek Olayı” Uluslararası Kent ve Engelliler Çalıştayı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 18 – 21 Nisan, VAN
 • 2010, “Bir Müziksel Terapi Modeli Olarak Etkileşimli Ritim Tekrarı Alıştırması’nın Otistik Spektrum Bozuklukları Olan Çocuklardaki Problem Davranışların Azaltılmasındaki Etkileri” “The Impacts of Interactive Rhytmic Repetition Exercise as a Model of Musical Therapy on Reduction The Problem Behaviors of Children With Autistic Spectrum Disorders” The Journal of International Social Research, Volume 3 / 10 Winter 2010, Page: 661-673.
 • 2009, “Otizm ve Müzik” Yeniden İmece, Üç Aylık Eğitim Bilim Sanat ve Kültür Dergisi (ed. Prof. Dr. Kemal Kocabaş), Yıl: 6 Sayı: 22, Mart 2009, Sayfa: 67-70.
 • 2008, “Müzik ve Otizm: Ritim Tekrarına Dayalı Uygulama Çalışmalarının Problem Davranış Kontrolüne Etkisi ”Proceedings of International Conference on Educational Science ICES’08, 2008, Volume: 1, Page: 291-298
 • 2008, “Müziğin Bir Yaygın Gelişimsel Bozukluk Tipi Olan Otizmde Ortaya Çıkan Problemli Davranışlar Üzerindeki Etkisi: Ritim Uygulaması Çerçevesinde 4 Örnek Olay” konu başlıklı yüksek lisans tezini Temmuz 2008’de tamamladı.
 • 2008, “Müziğin Otizmde Ortaya Çıkan Problemli Davranışların Kontrol Altına Alınmasındaki Etkisi” 2. İzmir Uluslararası Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu, Ege Üniversitesi & ODER, 23-25 Ekim 2008, ÇEŞME.
 • 2008, “Otistik Çocuklarda Müzik Çalışmalarının Problem Davranış Kontrolüne Etkisi” 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi, 2-5 Eylül 2008, İSTANBUL.
 • 2008, “Müzik ve Otizm: Ritim Tekrarına Dayalı Uygulama Çalışmalarının Problem Davranış Kontrolüne Etkisi ” ICES08, Uluslararası Eğitim Bilimleri Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 23-25 Haziran 2008, Mağusa/KIBRIS.
 • 2008, “Otistik Çocuklarda Ritim Çalışmalarının Problem Davranış Kontrolüne Etkisi” İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik Bilimi Kulübü 1. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, 2-4 Nisan 2008, İSTANBUL.
 • 2007, “Otistik Bozukluğu Olan Erkek Çocuklarda Müzik Terapi ve Oyun Terapi Ortak Tedavisinin Görüngüsel Çalışması” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Çevirisi)
 • 2007, (Katılımcı) 2. Özel Eğitim Paneli, Karşıyaka Belediyesi RAM – 16 Mayıs – İZMİR
 • 2007, (Katılımcı) “Engellilerde Sanat ve Spor Sempozyumu-1”, Hacettepe Üniversitesi  –  7  &  8 Mayıs – ANKARA.
 • 2006, Müzikal Etkileşim Terapisi – Otistik Çocuklar İçin Terapi Oyunları (Makale Çevirisi).
 • 2006, Ritim Alıştırmalarının Otistik Kişiler Üzerindeki Etkisi (Makale Çevirisi).

Katıldığı Radyo ve Televizyon Programları

 • TRT Müzik – Engelsiz Sahne (Canlı Yayın) – 6 Mayıs 2019
 • TRT Spor – Engelsiz Spor – Mayıs 2018
 • TRT Belgesel – Öğrendiğim Her Şey – 2 Nisan 2018
 • TRT Radyo Haber – 31 Temmuz 2017
 • TRT Kent Radyo İzmir – İzmir’in Renkleri – 25 Temmuz 2017
 • TRT Kent Radyo İzmir – Kemeraltı – 4 Temmuz 2017
 • TRT Kent Radyo İzmir – İzmir’de Engelsiz Yaşam – 11 Haziran 2016
 • TRT Radyo 1 – Biz de Varız – 24 Şubat 2015
 • TRT Radyo 1 – Biz de Varız – 7 Ocak 2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir